Najnovšie účinné predpisy

V tabulke nájdete počet zmien, zoznam zmenených paragrafov a dôvod ich zmeny v dôvodovej správe alebo komentári.

Účinný od Predpis Názov Novela
01.10.2022 455/1991 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.10.2022 do 31.12.2022 256/2022
ZMENY2DS
01.10.2022 250/2012 Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.10.2022 256/2022
ZMENY34DS1
01.10.2022 251/2012 Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.10.2022 do 31.03.2024 256/2022
ZMENY90DS2
01.10.2022 193/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 193/2022 účinný od 01.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
01.10.2022 256/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 256/2022 účinný od 01.10.2022 do 31.03.2024
nový predpis
ZMENYDS


Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Platí od Číslo predpisu Názov predpisu


Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov73856
Dôvodové správy3139
Európska legislatíva307023
Posledná aktualizácia: 30.09.2022

Najvyhľadávanejšie zákony

Environmentálna legislatíva

MENU
Hore