Najnovšie účinné predpisy

V tabulke nájdete počet zmien, zoznam zmenených paragrafov a dôvod ich zmeny v dôvodovej správe alebo komentári.

Účinný od Predpis Názov Novela
01.12.2021 71/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.12.2021 do 30.03.2022 403/2021
ZMENY1DS
01.12.2021 323/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 323/1992 účinný od 01.12.2021 432/2021
ZMENY11DS
01.12.2021 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.12.2021 do 31.12.2021 404/2021
402/2021
ZMENY1DS
01.12.2021 233/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.12.2021 432/2021
ZMENY26DS
01.12.2021 385/2000 Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.12.2021 432/2021
ZMENY43DS


Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Platí od Číslo predpisu Názov predpisu


Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov72850
Dôvodové správy2880
Európska legislatíva307023
Posledná aktualizácia: 01.12.2021

Najvyhľadávanejšie zákony

Environmentálna legislatíva

MENU
Hore