Najnovšie účinné predpisy

V tabulke nájdete počet zmien, zoznam zmenených paragrafov a dôvod ich zmeny v dôvodovej správe alebo komentári.

Účinný od Predpis Názov Novela
01.02.2024 106/2004 Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.02.2024 530/2023
ZMENY2DS1
01.02.2024 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.02.2024 do 29.02.2024 7/2024
ZMENY1DS
01.02.2024 91/2010 Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 01.02.2024 7/2024
8/2024
ZMENY7DS
01.02.2024 465/2013 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 465/2013 účinný od 01.02.2024 446/2023
ZMENYDS
01.02.2024 222/2022 Zákon o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 222/2022 účinný od 01.02.2024 7/2024
ZMENY2DS1


Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Platí od Číslo predpisu Názov predpisu
24.02.2024 21/2024 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. februára 2024 č. 27/2024 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2024 21/2024
24.02.2024 20/2024 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení vyhlášky č. 87/2022 Z. z. 20/2024
24.02.2024 19/2024 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 19/2024
22.02.2024 18/2024 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2024 18/2024
20.02.2024 17/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 17/2024


Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov75574
Dôvodové správy3428
Európska legislatíva307023
Posledná aktualizácia: 24.02.2024

Najvyhľadávanejšie zákony

Environmentálna legislatíva

MENU
Hore