Najnovšie účinné predpisy

V tabulke nájdete počet zmien, zoznam zmenených paragrafov a dôvod ich zmeny v dôvodovej správe alebo komentári.

Účinný od Predpis Názov Novela
01.09.2023 369/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.09.2023 do 31.10.2023 285/2023
ZMENY3DS1
01.09.2023 377/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 377/1990 účinný od 01.09.2023 do 31.03.2024 205/2023
ZMENY5DS1
01.09.2023 401/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 401/1990 účinný od 01.09.2023 do 31.03.2024 205/2023
ZMENY3DS1
01.09.2023 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.09.2023 do 30.09.2023 287/2023
ZMENY1DS
01.09.2023 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.09.2023 do 30.09.2023 182/2023
273/2023
ZMENY2DS1


Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Platí od Číslo predpisu Názov predpisu
22.09.2023 368/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 368/2023
21.09.2023 367/2023 Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu 367/2023
21.09.2023 366/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 366/2023
19.09.2023 365/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Chryzostoma Korca 365/2023
16.09.2023 364/2023 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky 364/2023


Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov75124
Dôvodové správy3223
Európska legislatíva307023
Posledná aktualizácia: 22.09.2023

Najvyhľadávanejšie zákony

Environmentálna legislatíva

MENU
Hore