Najnovšie účinné predpisy

V tabulke nájdete počet zmien, zoznam zmenených paragrafov a dôvod ich zmeny v dôvodovej správe alebo komentári.

Účinný od Predpis Názov Novela
01.07.2022 135/1961 Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.07.2022 do 31.12.2022 181/2022
ZMENY12DS
01.07.2022 97/1963 Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 97/1963 účinný od 01.07.2022 do 31.07.2022 108/2022
ZMENY23DS1
01.07.2022 369/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.07.2022 42/2022
ZMENY4DS1
01.07.2022 171/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.07.2022 187/2022
ZMENY46DS
01.07.2022 152/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 152/1995 účinný od 01.07.2022 211/2022
ZMENY15DS


Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Platí od Číslo predpisu Názov predpisu
01.07.2022 243/2022 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky, medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Združením bytového hospodárstva na Slovensku 243/2022
01.07.2022 242/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov 242/2022


Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov73679
Dôvodové správy3134
Európska legislatíva307023
Posledná aktualizácia: 04.07.2022

Najvyhľadávanejšie zákony

Environmentálna legislatíva

MENU
Hore