Najnovšie účinné predpisy

V tabulke nájdete počet zmien, zoznam zmenených paragrafov a dôvod ich zmeny v dôvodovej správe alebo komentári.

Účinný od Predpis Názov Novela
01.03.2023 575/2001 Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.03.2023 do 30.06.2023 497/2022
ZMENY1DS1
01.03.2023 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.03.2023 do 31.05.2023 495/2022
ZMENY7DS2
01.03.2023 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.03.2023 do 31.12.2023 495/2022
ZMENY3DS2
01.03.2023 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.03.2023 do 31.05.2023 497/2022
ZMENY1DS2
01.03.2023 45/2011 Zákon o kritickej infraštruktúre 45/2011 účinný od 01.03.2023 497/2022
ZMENY10DS2


Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Platí od Číslo predpisu Názov predpisu
29.03.2023 99/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia začiatku pravidelného vysielania československého rozhlasu 99/2023
29.03.2023 98/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 286/2022 Z. z. o národnom číslovacom pláne 98/2023
29.03.2023 97/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov 97/2023
29.03.2023 96/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 96/2023
29.03.2023 95/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 95/2023


Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov74471
Dôvodové správy3175
Európska legislatíva307023
Posledná aktualizácia: 29.03.2023

Najvyhľadávanejšie zákony

Environmentálna legislatíva

MENU
Hore