Civilný sporový poriadok 160/2015 účinný od 01.12.2022 do 31.05.2023

Platnosť od: 17.07.2015
Účinnosť od: 01.12.2022
Účinnosť do: 31.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD>999DS10EUPPČL118

Civilný sporový poriadok 160/2015 účinný od 01.12.2022 do 31.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 160/2015 s účinnosťou od 01.12.2022 na základe 398/2022
Načítavam znenie...
MENU
Hore