Civilný sporový poriadok 160/2015 účinný od 01.08.2021

Platnosť od: 17.07.2015
Účinnosť od: 01.08.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD>999DS7EUPPČL118

Civilný sporový poriadok 160/2015 účinný od 01.08.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 160/2015 s účinnosťou od 01.08.2021 na základe 423/2020

Legislatívny proces k zákonu 423/2020§ 11

(1)
Spory o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi rozhoduje kompetenčný senát najvyššieho súdu a Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) podľa tohto zákona. Rozhodnutím kompetenčného senátu sú súdy a orgány verejnej moci viazané.
(2)
Kompetenčný senát je zložený z ôsmich sudcov, a to štyroch sudcov najvyššieho súdu a štyroch najvyššieho správneho súdu, ktorí si spomedzi seba volia predsedu.
(3)
Členov kompetenčného senátu a rovnaký počet náhradníkov určuje predseda najvyššieho súdu v rozvrhu práce najvyššieho súdu a predseda najvyššieho správneho súdu v rozvrhu práce najvyššieho správneho súdu.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore