Zákon, o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov 351/2012 účinný od 01.12.2012

Platnosť od: 23.11.2012
Účinnosť od: 01.12.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Živnostenské podnikanie, Správne poplatky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD2DS2EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 351/2012 s účinnosťou od 01.12.2012
Načítavam znenie...
MENU
Hore