Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 08.06.2024 do 31.03.2025

Platnosť od: 26.09.2002
Účinnosť od: 08.06.2024
Účinnosť do: 31.03.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Štátna správa, Územná samospráva, Kontrolné orgány, Priestupkové konanie, Ochrana životného prostredia, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Príroda a krajina
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST38JUD23341DS36EUPP158ČL8

Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 08.06.2024 do 31.03.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 543/2002 s účinnosťou od 08.06.2024 na základe 127/2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore