Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 409/2011 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 24.11.2011
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Štátna správa, Správne poplatky, Ochrana životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD2DS2EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 409/2011 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 533/2023


zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 19b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024

(1)
Ak do 31. decembra 2023 došlo k náhrade finančných prostriedkov vynaložených na vykonanie sanácie environmentálnej záťaže podľa § 9a v znení účinnom do 31. decembra 2023, Environmentálny fond je povinný vrátiť do 1. marca 2024 vlastníkovi sanovanej nehnuteľnosti ním uhradené finančné prostriedky.
(2)
Pohľadávky štátu vzniknuté v súvislosti so sanáciou environmentálnej záťaže podľa § 9a v znení účinnom do 31. decembra 2023 zanikajú k 1. januáru 2024.
(3)
Ustanovenie § 19a sa od 1. januára 2024 neuplatňuje.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore