Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 01.04.2022

Platnosť od: 17.07.2015
Účinnosť od: 01.04.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD647DS6EUPPČL30

Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 01.04.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 162/2015 s účinnosťou od 01.04.2022 na základe 512/2021

Legislatívny proces k zákonu 512/2021§ 295
Žalobná legitimácia


Žalobcom je dotknutá kandidujúca politická strana, koalícia politických strán alebo dotknutý nezávislý kandidát.
zobraziť paragraf
§ 305
Žalobná legitimácia


Žalobcom je dotknutá kandidujúca politická strana, koalícia politických strán alebo dotknutý nezávislý kandidát.
zobraziť paragraf
§ 312d
Žalovaný


Žalovaným je
a)
politická strana alebo politické hnutie alebo ich koalícia, ktorá získala v napadnutých voľbách zastúpenie v obecnom zastupiteľstve, miestnom zastupiteľstve, mestskom zastupiteľstve alebo v zastupiteľstve samosprávneho kraja, alebo zvolený nezávislý kandidát, ak sa konanie týka volieb do obecného zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja,
b)
starosta obce, starosta mestskej časti, primátor mesta alebo predseda samosprávneho kraja zvolený v napadnutých voľbách, ak sa konanie týka volieb starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti alebo predsedu samosprávneho kraja.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore