Zákon o životnom prostredí 17/1992 účinný od 01.10.2007

Platnosť od: 16.01.1992
Účinnosť od: 01.10.2007
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD242DS1EUPPČL5

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 17/1992 s účinnosťou od 01.10.2007 na základe 332/2007


§ 33b
Správa o stave životného prostredia

(1)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky za každý rok zverejní správu o stave životného prostredia v Slovenskej republike. Príslušné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky3) mu poskytnú potrebné podklady.
(2)
Správu podľa odseku 1 vydá ministerstvo do 15. decembra nasledujúceho roka. Príslušné ústredné orgány mu poskytnú podklady do 31. augusta nasledujúceho roka.
(3)
Správa podľa odseku 1 bude prístupná na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovenskej inšpekcii životného prostredia, ako aj na krajských úradoch životného prostredia a na obvodných úradoch životného prostredia.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore