Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72008
Dôvodové správy: 2580
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2012 účinný od 01.10.2013


Platnosť od: 18.10.2012
Účinnosť od: 01.10.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD34 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 321/2012 s účinnosťou od 01.10.2013 na základe 180/2013


§ 3
Súhlas a vyjadrenie

(1)
Súhlas alebo vyjadrenie sa vydá podnikateľovi, ktorý
a)
má oprávnenie podnikať,
b)
má materiálovo-technické vybavenie na
1.
prevádzkovanie zariadenia na recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky,
2.
prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber kontrolovanej látky,
3.
skladovanie halónov16) na kritické použitie,17)
4.
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie kontrolovanej látky.
(2)
Ak je podnikateľom právnická osoba, žiadosť o súhlas alebo vyjadrenie obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo,
b)
druh, účel, miesto a plánované začatie činnosti, na ktorú sa žiada súhlas alebo vyjadrenie,
c)
ďalšie údaje podľa jednotlivých činností uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Ak je podnikateľom fyzická osoba, žiadosť o súhlas alebo vyjadrenie obsahuje
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, a identifikačné číslo,
b)
druh, účel, miesto a plánované začatie činnosti, na ktorú sa žiada súhlas alebo vyjadrenie,
c)
ďalšie údaje podľa jednotlivých činností uvedené v prílohe č. 1.
(4)
K žiadosti o súhlas alebo o vyjadrenie podľa odsekov 2 a 3 sa prikladá
a)
živnostenské oprávnenie alebo iné podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je zapísaná do obchodného registra,
b)
dokumentácia alebo popis technologického postupu na činnosti uvedené v odseku 6,
c)
kópia vyhlásenia o zhode s technickými predpismi, ak ide o určený výrobok.18)
(5)
K žiadosti o súhlas alebo o vyjadrenie sa prikladá odborný posudok vydaný odborne spôsobilou osobou podľa § 6 a vyjadrenie obce k plánovanému umiestneniu prevádzky a k plánovanému vykonávaniu činnosti.
(6)
Súhlas vydáva na základe žiadosti
a)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na
1.
prevádzkovanie zariadenia na recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky,
2.
prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber kontrolovanej látky; odberom kontrolovanej látky sa rozumie jej odčerpanie z výrobku, zo zariadenia alebo z nádoby používanej na prepravu alebo skladovanie kontrolovanej látky,
3.
skladovanie halónov na kritické použitie,
b)
Okresný úrad na skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické použitie.
(7)
Vyjadrenie vydáva na základe žiadosti
a)
ministerstvo k zriaďovaniu a zmene stavieb na
1.
recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky,
2.
odber kontrolovanej látky,
3.
zneškodňovanie kontrolovanej látky,
4.
skladovanie halónov na kritické použitie,
5.
výrobu kontrolovanej látky alebo výrobkov,
b)
ministerstvo k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie kontrolovanej látky,
c)
okresný úrad k zriaďovaniu a zmene stavieb na skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické použite.
(8)
Vyjadrenie podľa odseku 7 písm. a) a c) je záväzným stanoviskom v konaniach podľa osobitného predpisu,19) pre toto konanie je dotknutým orgánom štátnej správy okresný úrad.
(9)
Ministerstvo alebo okresný úrad určí v súhlase alebo vo vyjadrení účel a čas, na ktoré sa vydávajú; podľa potreby určí aj údaje o druhu a množstve kontrolovanej látky a výrobkov, ktoré sú predmetom činnosti, povinnosti a osobitné technické podmienky činnosti v súlade s možnosťami najlepších dostupných techník20) s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku.
(10)
Ministerstvo alebo okresný úrad rozhodnutím zruší súhlas podľa odseku 6 tomu, kto nedodržiava podmienky v ňom určené alebo poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.5)
zobraziť paragraf
§ 11
Orgány štátnej správy

Štátnu správu podľa tohto zákona vykonáva
a)
ministerstvo,
b)
okresný úrad,
c)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).31)
zobraziť paragraf
§ 13
Okresný úrad

Okresný úrad
a)
vydáva súhlas na skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické použitie,
b)
vydáva vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické použitie.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore