Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 15.03.2021

Platnosť od: 02.11.1995
Účinnosť od: 15.03.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Občianske súdne konanie, Živnostenské podnikanie, Trestné právo hmotné, Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST54JUD>999514DS39EUPP9ČL17

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 15.03.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 233/1995 s účinnosťou od 15.03.2021 na základe 66/2021

Legislatívny proces k zákonu 66/2021§ 61t

Exekúcii nepodlieha majetková účasť obcí a samosprávnych krajov v právnických osobách, ktoré zabezpečujú zásobovanie vodou,7v) odvádzanie odpadových vôd,7v) nakladanie s komunálnym odpadom,7x) výrobu tepla7y) a rozvod tepla.7z)
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore