Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 15.03.2021

Platnosť od: 11.11.2004
Účinnosť od: 15.03.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Národné hospodárstvo, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST28JUD6DS37EUPP1ČL0

Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 15.03.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 587/2004 s účinnosťou od 15.03.2021 na základe 67/2021

Legislatívny proces k zákonu 67/2021Poznámka
[]11h)  § 7 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 329/2018 Z. z. v znení zákona č. 67/2021 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore