Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.07.2024

Platnosť od: 02.11.1995
Účinnosť od: 01.07.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Trestné právo hmotné, Občianske súdne konanie, Živnostenské podnikanie, Exekučné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST56JUD>999569DS41EUPP26ČL19

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.07.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 233/1995 s účinnosťou od 01.07.2024 na základe 87/2024

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore