Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 10.06.2023
Účinnosť od: 01.10.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Pracovno-právne vzťahy, Územná samospráva, Pozemné komunikácie, Živnostenské podnikanie, Nehnuteľnosti, Stavebné konanie, Stavby, Podpora výstavby, Stavebníctvo, Architektúra, Štátne územie, Civilná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDS1EUPPČL0

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 205/2023 s účinnosťou od 01.10.2023

Legislatívny proces k zákonu 205/2023

MENÍ:
274/2009 Z. z. Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2009 účinný od 01.04.2024 Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
66/2009 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 66/2009 účinný od 01.04.2024 Zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
136/2000 Z. z. Zákon o hnojivách 136/2000 účinný od 01.04.2024 Zákon o hnojivách
143/1998 Z. z. Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/1998 účinný od 01.04.2024 Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Načítavam znenie...
MENU
Hore