Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 601/2003 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023

Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodičovské práva, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20JUD1881DS16EUPP17ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 601/2003 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 352/2022 a 397/2022

Legislatívny proces k zákonu 397/2022
Legislatívny proces k zákonu 352/2022
Legislatívny proces k zákonu 601/2003

RUŠÍ PREDPIS:
125/1998 Z. z. Zákon o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok 125/1998 účinný od 01.09.2003 do 31.12.2003
125/1998 Z. z. Zákon o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok 125/1998 účinný od 01.09.2003 do 31.12.2003
MENÍ:
280/2002 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku 280/2002 účinný od 01.09.2009 do 31.12.2009
235/1998 Z. z. Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony 235/1998 účinný od 01.07.2013 do 31.12.2013
236/1998 Z. z. Zákon o zaopatrovacom príspevku 236/1998 účinný od 01.09.2005 do 31.12.2005
238/1998 Z. z. Zákon o príspevku na pohreb 238/1998 účinný od 01.07.2013
265/1998 Z. z. Zákon o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti 265/1998 účinný od 01.07.2005 do 31.12.2005
MENENÝ:
87/2024 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 87/2024 účinný od 01.01.2026
526/2023 Z. z. Zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 526/2023 účinný od 01.06.2024
65/2023 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 65/2023 účinný od 01.01.2024
232/2022 Z. z. Zákon o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 232/2022 účinný od 01.01.2025
352/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 352/2022 účinný od 01.02.2023
397/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 397/2022 účinný od 01.01.2025
9/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 9/2021 účinný od 19.01.2021
275/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 275/2020 účinný od 01.01.2021
296/2020 Z. z. Zákon o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 296/2020 účinný od 01.01.2025
46/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 46/2020 účinný od 01.01.2023
226/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 226/2019 účinný od 01.09.2019
378/2015 Z. z. Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 378/2015 účinný od 01.01.2023
184/2014 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 184/2014 účinný od 30.06.2014
383/2013 Z. z. Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 383/2013 účinný od 01.05.2023
571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 571/2009 účinný od 01.08.2023
554/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 554/2008 účinný od 01.01.2014
592/2006 Z. z. Zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov 592/2006 účinný od 01.09.2019 do 31.03.2020
305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.01.2025
570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 570/2005 účinný od 01.06.2022
627/2005 Z. z. Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 627/2005 účinný od 01.05.2023
410/2004 Z. z. Zákon o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene zákona o životnom minime 410/2004 účinný od 01.08.2004
453/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 453/2004 účinný od 01.01.2014
VYKONÁVACIE PREDPISY:
220/2023 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 220/2023 účinný od 01.07.2023
227/2022 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 227/2022 účinný od 01.07.2022
244/2021 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 244/2021 účinný od 01.07.2021
174/2020 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 174/2020 účinný od 01.07.2020
183/2019 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 183/2019 účinný od 01.07.2019
196/2018 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 196/2018 účinný od 01.07.2018
173/2017 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 173/2017 účinný od 01.07.2017
186/2013 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 186/2013 účinný od 01.07.2013
181/2012 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 181/2012 účinný od 01.07.2012
194/2011 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 194/2011 účinný od 01.07.2011
300/2010 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 300/2010 účinný od 01.07.2010
252/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 252/2009 účinný od 01.07.2009
225/2008 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 225/2008 účinný od 01.07.2008
291/2007 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 291/2007 účinný od 01.07.2007
415/2006 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm životného minima 415/2006 účinný od 01.07.2006
262/2005 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm životného minima 262/2005 účinný od 01.07.2005
372/2004 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm životného minima 372/2004 účinný od 01.07.2004
Načítavam znenie...
MENU
Hore