Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm životného minima 262/2005 účinný od 01.07.2005

Platnosť od: 22.06.2005
Účinnosť od: 01.07.2005
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm životného minima 262/2005 účinný od 01.07.2005
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 262/2005 s účinnosťou od 01.07.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

o ustanovení súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:
a)

v § 2 písm. a) zákona sa suma „4 580 Sk“ nahrádza sumou „4 730 Sk“,

b)

v § 2 písm. b) zákona sa suma „3 200 Sk“ nahrádza sumou „3 300 Sk“,

c)

v § 2 písm. c) zákona sa suma „2 080 Sk“ nahrádza sumou „2 150 Sk“.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

Ľudovít Kaník v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore