Podzákonné predpisy k predpisu 601/2003

 1. platnýOpatrenie o úprave súm životného minima 181/2012 účinný od 01.07.2012
 2. platnýOpatrenie o úprave súm životného minima 181/2012 účinný od 01.07.2012
 3. platnýOpatrenie o úprave súm životného minima 186/2013 účinný od 01.07.2013
 4. platnýOpatrenie o úprave súm životného minima 194/2011 účinný od 01.07.2011
 5. platnýOpatrenie o úprave súm životného minima 194/2011 účinný od 01.07.2011
 6. platnýOpatrenie o úprave súm životného minima 225/2008 účinný od 01.07.2008
 7. platnýOpatrenie o úprave súm životného minima 252/2009 účinný od 01.07.2009
 8. platnýOpatrenie o úprave súm životného minima 252/2009 účinný od 01.07.2009
 9. platnýOpatrenie o ustanovení súm životného minima 262/2005 účinný od 01.07.2005
 10. platnýOpatrenie o ustanovení súm životného minima 262/2005 účinný od 01.07.2005
 11. platnýOpatrenie o úprave súm životného minima 291/2007 účinný od 01.07.2007
 12. platnýOpatrenie o úprave súm životného minima 300/2010 účinný od 01.07.2010
 13. platnýOpatrenie o úprave súm životného minima 300/2010 účinný od 01.07.2010
 14. platnýOpatrenie o ustanovení súm životného minima 372/2004 účinný od 01.07.2004
 15. platnýOpatrenie o ustanovení súm životného minima 372/2004 účinný od 01.07.2004
 16. platnýOpatrenie o ustanovení súm životného minima 415/2006 účinný od 01.07.2006
 17. platnýOpatrenie o ustanovení súm životného minima 415/2006 účinný od 01.07.2006
MENU
Hore