Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 291/2007 účinný od 01.07.2007

Platnosť od: 29.06.2007
Účinnosť od: 01.07.2007
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 291/2007 účinný od 01.07.2007
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 291/2007 s účinnosťou od 01.07.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

o úprave súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:
a)

v § 2 písm. a) zákona sa suma „4 980 Sk“ nahrádza sumou „5 130 Sk“,

b)

v § 2 písm. b) zákona sa suma „3 480 Sk“ nahrádza sumou „3 580 Sk“,

c)

v § 2 písm. c) zákona sa suma „2 270 Sk“ nahrádza sumou „2 340 Sk“.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Viera Tomanová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore