Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 183/2019 účinný od 01.07.2019

Platnosť od: 20.06.2019
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 183/2019 účinný od 01.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 183/2019 s účinnosťou od 01.07.2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

o úprave súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

a)

suma podľa § 2 písm. a) zákona je 210,20 eura,

b)

suma podľa § 2 písm. b) zákona je 146,64 eura,

c)

suma podľa § 2 písm. c) zákona je 95,96 eura.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019.

Ján Richter v.r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore