Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 181/2012 účinný od 01.07.2012

Platnosť od: 28.06.2012
Účinnosť od: 01.07.2012
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 181/2012 účinný od 01.07.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 181/2012 s účinnosťou od 01.07.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

o úprave súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona sa ustanovujú takto:
a)

v § 2 písm. a) zákona sa suma „189,83 eura“ nahrádza sumou „194,58 eura“,

b)

v § 2 písm. b) zákona sa suma „132,42 eura“ nahrádza sumou „135,74 eura“,

c)

v § 2 písm. c) zákona sa suma „86,65 eura“ nahrádza sumou „88,82 eura“.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2012.

Ján Richter v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore