Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 173/2017 účinný od 01.07.2017

Platnosť od: 30.06.2017
Účinnosť od: 01.07.2017
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 173/2017 účinný od 01.07.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 173/2017 s účinnosťou od 01.07.2017
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

o úprave súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

a)

suma podľa § 2 písm. a) zákona je 199,48 eura,

b)

suma podľa § 2 písm. b) zákona je 139,16 eura,

c)

suma podľa § 2 písm. c) zákona je 91,06 eura.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2017.

Ján Richter v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore