Dôvodové správy k predpisu 601/2003

 1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 65/2023 , dátum vydania: 28.02.2023
 2. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ a Jozefa HLINKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 397/2022 , dátum vydania: 29.11.2022
 3. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 352/2022 , dátum vydania: 29.10.2022
 4. Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
  K predpisu 9/2021 , dátum vydania: 19.01.2021
 5. Vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 296/2020 , dátum vydania: 29.10.2020
 6. Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Anny ZEMANOVEJ a Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
  K predpisu 275/2020 , dátum vydania: 08.10.2020
 7. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 46/2020 , dátum vydania: 19.03.2020
 8. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 226/2019 , dátum vydania: 22.07.2019
 9. Vládny návrh zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 378/2015 , dátum vydania: 15.12.2015
 10. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  K predpisu 184/2014 , dátum vydania: 28.06.2014
 11. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  K predpisu 184/2014 , dátum vydania: 28.06.2014
 12. Vládny návrh zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 383/2013 , dátum vydania: 20.11.2013
 13. Vládny návrh zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 383/2013 , dátum vydania: 20.11.2013
 14. Vládny návrh zákona o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 570/2005 , dátum vydania: 14.12.2005
 15. Vládny návrh zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 305/2005 , dátum vydania: 14.07.2005
 16. Vládny návrh zákona o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 601/2003 , dátum vydania: 31.12.2003
MENU
Hore