Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 194/2011 účinný od 01.07.2011

Platnosť od: 30.06.2011
Účinnosť od: 01.07.2011
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 194/2011 účinný od 01.07.2011
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 194/2011 s účinnosťou od 01.07.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

o úprave súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:
a)

v § 2 písm. a) zákona sa suma „185,38 eura“ nahrádza sumou „189,83 eura“,

b)

v § 2 písm. b) zákona sa suma „129,31 eura“ nahrádza sumou „132,42 eura“,

c)

v § 2 písm. c) zákona sa suma „84,61 eura“ nahrádza sumou „86,65 eura“.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

Jozef Mihál v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore