Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky 321/2002 účinný od 01.02.2023

Platnosť od: 25.06.2002
Účinnosť od: 01.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenská služba
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD112DS14EUPPČL5

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 321/2002 s účinnosťou od 01.02.2023 na základe 457/2022

Legislatívny proces k zákonu 457/2022

RUŠÍ PREDPIS:
59/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupoch proti činom protiprávneho zasahovania vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky 59/2005 účinný od 21.02.2005 do 31.01.2006
3/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení armády Slovenskej republiky 3/1993 účinný od 01.11.1999 do 30.06.2002
540/1990 Zb. Zákon o Generálnom inšpektorovi ozbrojených síl Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 540/1990 účinný od 01.01.1991 do 30.06.2002
MENÍ:
370/1997 Z. z. Zákon o vojenskej službe 370/1997 účinný od 01.09.2005 do 31.12.2005
16/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 16/1993 účinný od 01.06.2017
MENENÝ:
457/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov 457/2022 účinný od 01.02.2023
92/2022 Z. z. Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine 92/2022 účinný od 30.03.2022
477/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 477/2019 účinný od 01.02.2020
98/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov 98/2019 účinný od 01.05.2019
378/2015 Z. z. Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 378/2015 účinný od 01.01.2023
99/2014 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 99/2014 účinný od 01.06.2014
345/2012 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 345/2012 účinný od 01.10.2013
220/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 220/2011 účinný od 01.01.2012
494/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 494/2009 účinný od 01.01.2010
59/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 59/2009 účinný od 01.11.2009
144/2008 Z. z. Zákon o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov 144/2008 účinný od 01.09.2008
333/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 333/2007 účinný od 01.10.2007 do 31.12.2007
11/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 11/2006 účinný od 01.02.2006
240/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 240/2005 účinný od 01.01.2006
570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 570/2005 účinný od 01.06.2022
455/2004 Z. z. Zákon o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov 455/2004 účinný od 01.11.2018
512/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 512/2002 účinný od 01.09.2002 do 31.12.2005
Načítavam znenie...
MENU
Hore