Všetky konsolidované znenia predpisu 321/2002

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2023 457/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov 457/2022 účinný od 01.02.2023
2 30.03.2022 92/2022 Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine 92/2022 účinný od 30.03.2022 do 31.01.2023
3 01.02.2020 477/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 477/2019 účinný od 01.02.2020 do 29.03.2022
4 01.05.2019 98/2019 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov 98/2019 účinný od 01.05.2019 do 31.01.2020
5 02.01.2016 378/2015 Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 378/2015 účinný od 02.01.2016 do 30.04.2019
6 01.06.2014 99/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 99/2014 účinný od 01.06.2014 do 01.01.2016
7 01.01.2013 345/2012 Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 345/2012 účinný od 01.01.2013 do 31.05.2014
8 01.11.2011 220/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 220/2011 účinný od 01.11.2011 do 31.12.2012
9 01.01.2010 494/2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 494/2009 účinný od 01.01.2010 do 31.10.2011
10 01.04.2009 59/2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 59/2009 účinný od 01.04.2009 do 31.12.2009
11 01.09.2008 144/2008 Zákon o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov 144/2008 účinný od 01.09.2008 do 31.03.2009
12 01.01.2008 333/2007 333/2007 účinný od 01.01.2008 do 31.08.2008
13 01.02.2006 11/2006 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 11/2006 účinný od 01.02.2006 do 31.12.2007
14 01.01.2006 570/2005 Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 570/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.01.2006
15 01.07.2005 240/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 240/2005 účinný od 01.07.2005 do 31.12.2005
16 01.09.2004 455/2004 Zákon o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov 455/2004 účinný od 01.09.2004 do 30.06.2005
17 01.01.2003 účinný od 01.01.2003 do 31.08.2004
18 01.09.2002 512/2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 512/2002 účinný od 01.09.2002 do 31.12.2002
19 01.07.2002 účinný od 01.07.2002 do 31.08.2002
MENU
Hore