Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 240/2005 účinný od 01.01.2006


Platnosť od: 10.06.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD3 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 240/2005 účinný od 01.01.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 240/2005 s účinnosťou od 01.01.2006 na základe 570/2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa ...

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Úvodné ustanovenie Vojenská polícia v rozsahu vymedzenom týmto zákonom plní úlohy policajnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 4 ods. 11 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona ...

2.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2 Pôsobnosť Vojenskej polície Pôsobnosť Vojenskej polície sa vzťahuje na a) vojakov2) a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2)
§ 2 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.“.

3.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Úlohy Vojenskej polície (1) Vojenská polícia plní tieto úlohy: a) podieľa sa na zabezpečovaní ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2d znejú:

„2a) § 12 ods. 2 Trestného poriadku. 2b) Napríklad zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení ...

4.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Organizácia Vojenskej polície (1) Organizačnú štruktúru, početné stavy a štatút Vojenskej ...

5.

Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť vojenského ...

6.

V § 8 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
ochranu dôležitého vojenského materiálu alebo vojenského objektu,“.

7.

V § 11 ods. 1 sa za slovo „priestupku“ vkladajú slová „alebo trestného činu“.

8.

V § 11 ods. 8 sa slová „§ 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. b) a c).“.

9.

V § 12 ods. 2 a 6 sa slová „§ 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. b) a c)“.

10.

V § 17 ods. 3 sa za slovom „§ 3“ vypúšťajú slová „písm. a), b), c), d), e), f), g), h), ...

11.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17a Oprávnenie na prehliadku osôb, vojenských objektov, objektov, batožiny, vecí (1) Vojenský ...

12.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

„§ 18 Oprávnenie pri premávke vojenských vozidiel, motorových a nemotorových vozidiel (1) Vojenská ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:

„3a) § 58 ods. 3 písm. c) zákona č. 370/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 3b) Napríklad ...

13.

V § 22 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,“.

14.

V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

„l)
použitie špeciálneho streliva,

m)
zbraň.“.

15.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Prostriedkami na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, obranné tyče, obranné ...

16.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5)
Napríklad zákon č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

17.

§ 32 vrátane nadpisu znie:

„§ 32 Použitie zbrane (1) Vojenský policajt je oprávnený použiť zbraň iba a) v nutnej obrane5a) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

„5a)
§ 13 Trestného zákona.

5b)
§ 14 Trestného zákona.“.

18.

Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32a Použitie špeciálneho streliva (1) Vojenský policajt je oprávnený použiť špeciálne ...

19.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7)
Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.“.

20.

§ 38 znie:

„§ 38 Vojenská polícia pri plnení svojich úloh spolupracuje hlavne s Policajným zborom Slovenskej ...

„31) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení ...

Čl. III

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 ...

V § 4 ods. 10 sa vypúšťajú slová „ako súčasti ozbrojených síl,“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore