Podzákonné predpisy k predpisu 543/2002

 1. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Latorica 122/2004 účinný od 01.04.2004
 2. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Pramenná oblasť Rimavy 125/2023 účinný od 01.05.2023
 3. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Tisovský kras 126/2023 účinný od 01.05.2023
 4. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Homoľa 127/2023 účinný od 01.05.2023
 5. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie 145/2015 účinný od 01.07.2015
 6. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 158/2014 účinný od 15.06.2014
 7. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 158/2014 účinný od 15.06.2014
 8. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky 159/2020 účinný od 01.07.2020
 9. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský Chlm 160/2020 účinný od 01.07.2020
 10. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Bradlo 161/2020 účinný od 01.07.2020
 11. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová 162/2020 účinný od 01.07.2020
 12. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Vinište 163/2020 účinný od 01.07.2020
 13. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 170/2021 účinný od 01.01.2023
 14. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezervácií 17/2003 účinný od 01.11.2003
 15. platnýVyhláška ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tribeč 17/2008 účinný od 01.02.2008
 16. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tribeč 17/2008 účinný od 01.02.2008
 17. platnýVyhláška ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava 173/2005 účinný od 01.05.2005
 18. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava 173/2005 účinný od 01.05.2005
 19. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 173/2011 účinný od 15.06.2011
 20. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 173/2011 účinný od 15.06.2011
 21. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky 18/2008 účinný od 01.02.2008
 22. platnýVyhláška ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky 18/2008 účinný od 01.02.2008
 23. neplatnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady 184/2003 účinný od 01.06.2003 do 30.09.2005
 24. neplatnýNariadenie vlády o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady 184/2003 účinný od 01.06.2003 do 01.10.2005
 25. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky 187/2010 účinný od 15.05.2010
 26. platnýVyhláška ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky 187/2010 účinný od 15.05.2010
 27. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Nízke Tatry 189/2010 účinný od 15.05.2010
 28. platnýVyhláška ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Nízke Tatry 189/2010 účinný od 15.05.2010
 29. platnýVyhláška ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ondavská dolina 19/2008 účinný od 01.02.2008
 30. platnýVyhláška o Chránenej krajinnej oblasti Latorica 122/2004 účinný od 01.04.2004
MENU
Hore