Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 96/2002 účinný od 01.01.2006

Platnosť od: 01.03.2002
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Cestovný ruch, Cenné papiere, Správa finančných trhov
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD7DS6EUPP10ČL0

Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 96/2002 účinný od 01.01.2006
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 96/2002 s účinnosťou od 01.01.2006 na základe 747/2004
MENÍ:
223/2001 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 223/2001 účinný od 01.01.2016
329/2000 Z. z. Zákon o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov 329/2000 účinný od 01.01.2004
385/1999 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní 385/1999 účinný od 01.01.2003 do 31.12.2003
145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.06.2024
530/1990 Zb. Zákon o dlhopisoch 530/1990 účinný od 01.12.2022
MENENÝ:
340/2005 Z. z. Zákon o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 340/2005 účinný od 01.01.2010
519/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 519/2005 účinný od 01.01.2006
43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2026
439/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 439/2004 účinný od 01.01.2006
650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.07.2024
747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 01.07.2024
594/2003 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 594/2003 účinný od 01.07.2011
VYKONÁVACIE PREDPISY:
413/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení neskorších predpisov 413/2005 účinný od 15.09.2005 do 31.12.2005
162/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení neskorších predpisov 162/2004 účinný od 01.04.2004 do 31.12.2005
359/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení neskorších predpisov 359/2003 účinný od 01.09.2003 do 31.12.2005
170/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh 170/2002 účinný od 15.09.2005 do 31.12.2005
517/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony úradu pre finančný trh 517/2002 účinný od 15.09.2002 do 31.12.2005
623/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 517/2002 Z. z. 623/2002 účinný od 01.01.2003 do 31.12.2005
Načítavam znenie...
MENU
Hore