Všetky konsolidované znenia predpisu 96/2002

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2006 747/2004 Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 01.01.2006
2 15.12.2005 519/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 519/2005 účinný od 15.12.2005 do 31.12.2005
3 01.09.2005 747/2004 Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 01.09.2005 do 14.12.2005
340/2005 Zákon o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 340/2005 účinný od 01.09.2005 do 14.12.2005
4 01.01.2005 650/2004 Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.01.2005 do 31.08.2005
5 01.08.2004 439/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 439/2004 účinný od 01.08.2004 do 31.12.2004
6 01.02.2004 43/2004 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.02.2004 do 31.07.2004
7 01.01.2004 594/2003 Zákon o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 594/2003 účinný od 01.01.2004 do 31.01.2004
8 01.04.2002 účinný od 01.04.2002 do 31.12.2003
9 01.01.1991 účinný od 01.01.1991 do 31.03.2002
MENU
Hore