Dôvodové správy k predpisu 96/2002

 1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 519/2005 , dátum vydania: 28.11.2005
 2. Vládny návrh zákona o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 340/2005 , dátum vydania: 28.07.2005
 3. Vládny návrh zákona o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 340/2005 , dátum vydania: 28.07.2005
 4. Vládny návrh zákona o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 747/2004 , dátum vydania: 30.12.2004
 5. Vládny návrh zákona o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 747/2004 , dátum vydania: 30.12.2004
 6. Vládny návrh zákona o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 594/2003 , dátum vydania: 31.12.2003
MENU
Hore