Zákon o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 222/2022 účinný od 06.03.2024

Platnosť od: 22.06.2022
Účinnosť od: 06.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Podpora výstavby
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS1EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 222/2022 s účinnosťou od 06.03.2024 na základe 32/2024

Legislatívny proces k zákonu 222/2022

MENÍ:
55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.01.2025
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.03.2024
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.04.2025
311/2001 Z. z. Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.03.2024
315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.01.2023
575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.02.2024
253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 253/1998 účinný od 01.05.2023
73/1998 Z. z. Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.07.2023
18/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách 18/1996 účinný od 06.03.2024
MENENÝ:
32/2024 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 32/2024 účinný od 31.03.2024
7/2024 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 7/2024 účinný od 01.02.2024
231/2023 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 231/2023 účinný od 25.06.2023
VYKONÁVACIE PREDPISY:
327/2022 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania 327/2022 účinný od 01.11.2022
Načítavam znenie...
MENU
Hore