Zákon o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 222/2022 účinný od 01.02.2024

Platnosť od: 22.06.2022
Účinnosť od: 01.02.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Podpora výstavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 222/2022 s účinnosťou od 01.02.2024 na základe 7/2024

Legislatívny proces k zákonu 222/2022§ 5
Zrušenie agentúry

(1)
Zrušenie agentúry podlieha predchádzajúcemu súhlasu vlády.
(2)
Dňom zrušenia agentúry majetok agentúry prechádza z vlastníctva agentúry do vlastníctva štátu, v ktorého mene koná Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky dňom zrušenia agentúry prechádzajú aj všetky práva a povinnosti, ako aj pohľadávky a záväzky agentúry.
(3)
Dňom zrušenia agentúry plní úlohy agentúry podľa tohto zákona Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 19b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2024


Zakladateľská pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky k agentúre prechádzaod 1. februára 2024 na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Z Úradu vlády Slovenskej republiky prechádza od 1. februára 2024 členstvo v agentúre na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore