Všetky konsolidované znenia predpisu 222/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 06.03.2024 32/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 32/2024 účinný od 06.03.2024
2 01.02.2024 7/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 7/2024 účinný od 01.02.2024 do 05.03.2024
3 25.06.2023 231/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 231/2023 účinný od 25.06.2023 do 31.01.2024
4 01.01.2023 účinný od 01.01.2023 do 24.06.2023
5 01.07.2022 účinný od 01.07.2022 do 31.12.2022
MENU
Hore