Podzákonné predpisy k predpisu 301/2005

 1. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 11/2009 účinný od 01.02.2009
 2. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z.z. 120/2007 účinný od 01.04.2007
 3. platnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní 159/2009 účinný od 01.05.2009
 4. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní v znení vyhlášky č. 159/2009 Z. z. 226/2012 účinný od 15.08.2012
 5. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 334/2014 účinný od 01.01.2015
 6. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 417/2006 účinný od 01.07.2006
 7. neplatnýRek. vyhláška o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 11.01.2015 do 28.02.2015
 8. platnýRek. vyhláška o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi 618/2005 účinný od 01.04.2009
 9. platnýVyhláška o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu 619/2005 účinný od 01.01.2006
 10. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania 620/2005 účinný od 01.01.2006 do 01.04.2012
 11. platnýRek. vyhláška o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní 648/2008 účinný od 15.08.2012
 12. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania a výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania 93/2012 účinný od 01.04.2012
 13. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 95/2009 účinný od 01.04.2009
 14. platnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi 96/2009 účinný od 01.04.2009
MENU
Hore