Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní 159/2009 účinný od 01.05.2009

Platnosť od: 30.04.2009
Účinnosť od: 01.05.2009
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní 159/2009 účinný od 01.05.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 159/2009 s účinnosťou od 01.05.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 10 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 491/2008 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní sa mení takto:

1.
V § 2 ods. 2 písm. i) sa slová „s) alebo t)“ nahrádzajú slovami „l), m) alebo q)“.
2.
V § 4 písm. p) sa slová „s) alebo t)“ nahrádzajú slovami „l), m) alebo q)“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2009.

Robert Kaliňák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore