Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republikyo výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní 364/2018 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 20.12.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republikyo výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní 364/2018 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 364/2018 s účinnosťou od 01.01.2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 30a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Výška odmeny psychológa podľa § 30a Trestného poriadku je 20 eur za každú aj začatú hodinu úkonu, na vykonanie ktorého bol psychológ pribraný.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Gábor Gál v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore