Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 213/2014 účinný od 01.08.2014 do 31.12.2014

Platnosť od: 30.07.2014
Účinnosť od: 01.08.2014
Účinnosť do: 31.12.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 213/2014 účinný od 01.08.2014 do 31.12.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 213/2014 s účinnosťou od 01.08.2014
MENÍ:
203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.07.2019 Zákon o kolektívnom investovaní
563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.08.2021 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 01.01.2019 Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
483/2001 Z. z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.01.2022 Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.08.2021 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
80/1997 Z. z. Zákon o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky 80/1997 účinný od 01.10.2019 Zákon o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky
118/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 118/1996 účinný od 01.10.2019 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Načítavam znenie...
MENU
Hore