Všetky konsolidované znenia predpisu 213/2014

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2016 účinný od 01.01.2016
2 01.01.2015 účinný od 01.01.2015 do 31.12.2015
3 01.08.2014 účinný od 01.08.2014 do 31.12.2014
MENU
Hore