Zákon o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 111/2022 účinný od 17.07.2022 do 31.07.2023

Platnosť od: 06.04.2022
Účinnosť od: 17.07.2022
Účinnosť do: 31.07.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Občianske súdne konanie, Konkurz a reštrukturalizácia, Obchod a podnikanie, Obchodné spoločnosti a družstvá, Všeobecné súdnictvo, Správne poplatky, Súdne poplatky, Trestné konanie, Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS2EUPP1ČL0

Zákon o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 111/2022 účinný od 17.07.2022 do 31.07.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 111/2022 s účinnosťou od 17.07.2022

Legislatívny proces k zákonu 111/2022

MENÍ:
421/2020 Z. z. Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 421/2020 účinný od 17.07.2022
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 160/2015 účinný od 01.07.2024
300/2005 Z. z. Trestný zákon 300/2005 účinný od 15.03.2024
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.01.2025
8/2005 Z. z. Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2005 účinný od 01.01.2025
530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.06.2024
548/2003 Z. z. Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 548/2003 účinný od 01.05.2022
145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.06.2024
71/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.04.2024
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.01.2025
MENENÝ:
309/2023 Z. z. Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2023 účinný od 01.01.2025
VYKONÁVACIE PREDPISY:
195/2022 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 195/2022 účinný od 17.07.2022
Načítavam znenie...
MENU
Hore