Podzákonné predpisy k predpisu 111/2022

  1. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 195/2022 účinný od 17.07.2022
MENU
Hore