Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 442/2012 účinný od 01.01.2013 do 31.12.2014

Platnosť od: 28.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Účinnosť do: 31.12.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD1DS6EUPPČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 442/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
MENÍ:
76/2007 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 76/2007 účinný od 01.01.2013
MENENÝ:
305/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 305/2019 účinný od 01.07.2020
43/2017 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov 43/2017 účinný od 01.03.2017
300/2016 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch 300/2016 účinný od 01.01.2017
359/2015 Z. z. Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2015 účinný od 01.01.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore