Všetky konsolidované znenia predpisu 442/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2024 250/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 250/2022 účinný od 01.01.2024
2 01.01.2023 250/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 250/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
3 01.07.2020 305/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 305/2019 účinný od 01.07.2020 do 31.12.2022
4 01.01.2020 305/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 305/2019 účinný od 01.01.2020 do 30.06.2020
5 01.03.2017 43/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov 43/2017 účinný od 01.03.2017 do 31.12.2019
6 01.01.2017 300/2016 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch 300/2016 účinný od 01.01.2017 do 28.02.2017
7 01.01.2016 359/2015 Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2015 účinný od 01.01.2016 do 31.12.2016
8 01.01.2015 účinný od 01.01.2015 do 31.12.2015
9 01.01.2013 účinný od 01.01.2013 do 31.12.2014
MENU
Hore