Články k predpisu 442/2012

VÝMENA INFORMÁCIÍ V OBLASTI DANÍ V KONTEXTE PRÁVNEHO PORIADKU SR[1]

Abstrakt
Výmena informácií v oblasti daní patrí medzi efektívne nástroje boja proti daňovým únikom aj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Najefektívnejším nástrojom je automatická výmena informácií medzi príslušnými orgánmi štátov, ktorá sa v priebehu rokov rozvíja a rozširuje o nové oblasti informácií. Touto problematikou sa aktívne zaoberá Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ale aj Európska únia a koniec koncov aj samotné štáty. Výmena informácií môže priniesť pre členské štáty reálny úžitok len vtedy, ak sú tieto informácie dôkladne a účinne využité príslušnými správcami dane.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
uplatňovanie automatickej výmeny správ podľa jednotlivých štátov
Priradené k predpisu:
442/2012 paragrafy: 22f


Vydané: 25.10.2019
Autor: Mgr., Andrea Koroncziová, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Andrea Koroncziová, PhD.
MENU
Hore