Dôvodové správy k predpisu 442/2012

 1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 250/2022 , dátum vydania: 12.07.2022
 2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 305/2019 , dátum vydania: 14.10.2019
 3. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov
  K predpisu 43/2017 , dátum vydania: 27.02.2017
 4. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 300/2016 , dátum vydania: 15.11.2016
 5. Vládny návrh zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 359/2015 , dátum vydania: 09.12.2015
 6. Vládny návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
  K predpisu 442/2012 , dátum vydania: 28.12.2012
MENU
Hore