Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 422/2002 účinný od 01.05.2006

Platnosť od: 31.07.2002
Účinnosť od: 01.05.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné, Colné orgány, Informácie a informačný systém, Priestupkové konanie, Trestné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD4DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 422/2002 účinný od 01.05.2006
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 422/2002 s účinnosťou od 01.05.2006 na základe 215/2006
MENÍ:
240/2001 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve 240/2001 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2004
4/2001 Z. z. Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže 4/2001 účinný od 01.07.2023
255/1998 Z. z. Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi 255/1998 účinný od 01.10.2002 do 30.04.2006
57/1998 Z. z. Zákon o Železničnej polícii 57/1998 účinný od 01.04.2010 do 31.12.2010
73/1998 Z. z. Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.07.2023
171/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 07.03.2023
124/1992 Zb. Zákon o Vojenskej polícii 124/1992 účinný od 01.02.2023
372/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 15.03.2024
141/1961 Zb. Zákon o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok). 141/1961 účinný od 15.04.2005 do 31.12.2005
MENENÝ:
215/2006 Z. z. Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi 215/2006 účinný od 01.07.2016 do 31.12.2017
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 301/2005 účinný od 20.03.2024
652/2004 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 652/2004 účinný od 25.05.2018 do 30.06.2019
Načítavam znenie...
MENU
Hore