Dôvodové správy k predpisu 422/2002

  1. Vládny návrh zákona o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi
    K predpisu 215/2006 , dátum vydania: 20.04.2006
  2. Vládny návrh Trestného poriadku
    K predpisu 301/2005 , dátum vydania: 02.07.2005
MENU
Hore