Všetky konsolidované znenia predpisu 422/2002

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.05.2006 215/2006 Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi 215/2006 účinný od 01.05.2006
2 01.01.2006 301/2005 Zákon Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.01.2006 do 30.04.2006
3 01.01.2005 652/2004 Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 652/2004 účinný od 01.01.2005 do 31.12.2005
4 01.10.2002 účinný od 01.10.2002 do 31.12.2004
5 01.09.2002 účinný od 01.09.2002 do 30.09.2002
MENU
Hore