Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 195/2014 účinný od 01.09.2014

Platnosť od: 15.07.2014
Účinnosť od: 01.09.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Orgány ochrany práva, Trestné právo procesné
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 195/2014 účinný od 01.09.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 195/2014 s účinnosťou od 01.09.2014
MENÍ:
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 301/2005 účinný od 20.03.2024
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 01.01.2021
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.08.2023
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2026
185/2002 Z. z. Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2002 účinný od 01.07.2024
154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 20.03.2024
385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 20.03.2024
120/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 120/1993 účinný od 01.01.2023
38/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 38/1993 účinný od 23.02.2019 do 28.02.2019
Načítavam znenie...
MENU
Hore