Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 76/2007 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 20.02.2007
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Medzinárodné právo, Daňové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD36DS4EUPPČL0

Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 76/2007 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 76/2007 s účinnosťou od 01.01.2013 na základe 442/2012
MENÍ:
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.04.2025
446/2002 Z. z. Zákon o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok 446/2002 účinný od 01.01.2009 do 14.12.2009
MENENÝ:
442/2012 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 442/2012 účinný od 01.01.2024
531/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 531/2011 účinný od 01.01.2013
466/2009 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov 466/2009 účinný od 01.07.2016
Načítavam znenie...
MENU
Hore