Všetky konsolidované znenia predpisu 76/2007

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2013 442/2012 Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 442/2012 účinný od 01.01.2013
2 01.01.2012 531/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 531/2011 účinný od 01.01.2012 do 31.12.2012
3 15.12.2009 466/2009 Zákon o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov 466/2009 účinný od 15.12.2009 do 31.12.2011
4 01.03.2007 účinný od 01.03.2007 do 14.12.2009
MENU
Hore