Dôvodové správy k predpisu 76/2007

 1. Vládny návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
  K predpisu 442/2012 , dátum vydania: 28.12.2012
 2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 531/2011 , dátum vydania: 30.12.2011
 3. Vládny návrh zákona o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 466/2009 , dátum vydania: 21.11.2009
 4. Vládny návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
  K predpisu 76/2007 , dátum vydania: 20.03.2007
MENU
Hore