Zákon o minimálnej mzde 663/2007 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 31.12.2007
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD8DS11EUPP8ČL3

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 663/2007 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 294/2020

Legislatívny proces k zákonu 294/2020

RUŠÍ PREDPIS:
450/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy 450/2007 účinný od 01.10.2007 do 31.01.2008
90/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o minimálnej mzde 90/1996 účinný od 01.10.2007 do 31.01.2008
MENENÝ:
294/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 294/2020 účinný od 01.01.2021
375/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 375/2019 účinný od 01.01.2020
63/2018 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 63/2018 účinný od 01.05.2018
361/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 361/2012 účinný od 01.01.2013
354/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde 354/2008 účinný od 19.09.2008
460/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 460/2008 účinný od 01.11.2009
VYKONÁVACIE PREDPISY:
372/2023 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2024 372/2023 účinný od 27.09.2023
300/2022 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2023 300/2022 účinný od 27.08.2022
352/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2022 352/2021 účinný od 07.10.2021
324/2019 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 324/2019 účinný od 01.01.2020
300/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 300/2018 účinný od 01.01.2019
278/2017 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018 278/2017 účinný od 01.01.2018
280/2016 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017 280/2016 účinný od 01.01.2017
279/2015 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016 279/2015 účinný od 01.01.2016 do 31.12.2016
321/2013 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014 321/2013 účinný od 01.01.2014 do 31.12.2014
326/2012 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013 326/2012 účinný od 01.01.2013 do 31.12.2013
343/2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012 343/2011 účinný od 01.01.2012 do 31.12.2012
408/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy 408/2010 účinný od 01.01.2011 do 31.12.2011
441/2009 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy 441/2009 účinný od 01.01.2010 do 31.12.2010
422/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy 422/2008 účinný od 01.01.2009
Načítavam znenie...
MENU
Hore